Om Institutionen

Daginstitution Drejens er en  integreret institution, som består af en vuggestueafdeling med 54 børn, hvoraf de 7 børn er børn i udsatte positioner og hvor der er tilført institutionen ekstra ressourcer. Derudover en børnehaveafdeling med 81 børn.

I vuggestueafdelingen er børnene fordelt på 3 teams, og hvert team råder over 2 grupperum, 1 krybberum og 1 badeværelse.

I børnehaveafdelingen er børnene fordelt på 2 teams og en storebørnsgruppe.