Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er den vigtigste hjørnesten i barnets trivsel og udvikling.

Samarbejdet mellem familie og daginstitution handler altid om barnet og består af kommunikation.

Kommunikationen mellem barnets "voksne" i hverdagen er vigtig for barnet; der er rundet af sin familie og samtidig hver dag er en del af et anderledes fælleskab. For at barnet kan få det bedste ud af disse forskellige verdner er det vigtigt, at de voksne har et godt og indgående kenskab til hinandens verdner. Og at samarbejdet er åbent og respektfuldt.