Behovsåbent

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune.

I Kolding kommune er det politisk bestemt, at der i visse perioder af året, kun holdes en daginstitution i hvert skoledistrikt åbent. Man kalder det behovsåbent, fordi det er beregnet for de børn, hvor forældrene har behov for, at deres barn er i et pædagogisk tilbud.

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune

  • De 3 hverdage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  
  • Uge 28-29-30 
  • Dagene mellem jul og nytår

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag
  • 24. december

I alle institutioner vil forældrene i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, og deres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår som hovedregel via NemIntra eller alternativt som opslag i institutionerne.

I nogle perioder kan det pædagogiske tilbud være flyttet til en anden institution. Der vil som hovedregel følge personale med børnene, dog ikke i den fulde åbningstid.

I tilfælde af tilmelding vil institutionen igen kontakte forældrene ca. en uge inden ferieperioden for at høre, om der skulle være ændringer i forhold til det indmeldte.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Dette for at frigive ressourcer til de perioder, hvor der er mange børn. Det er også grunden til, at der skal angives et ca. komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.

I 2019 har Petersbjerggård eller Gl. Kongevej behovsåbent i ovenstående perioder.

Antallet af tilmeldte børn vil være afgørende for, hvor vi holder åbent. I vil som forældre få besked, når tilmeldingerne er i hus.